وصيّت تكان دهنده و عشق به نماز

فروردین 5ام, 1394

سيد مرتضى در وصيت خود چنين آورده است :

«تمام نمازهاى واجب مرا كه در طول عمرم خوانده ام به نيابت از من دوباره بخوانيد.»

وقتى اين سخنان از ايشان نقل شد نزديكان و اطرافيان شگفت زده شدند و پرسيدند چرا؟! شما كه فردى وارسته بوديد و اهميت فوق العاده اى به نماز مى داديد، علاقه مند و عاشق نماز بوديد و هميشه قبل از فرارسيدن وقت نماز وضو گرفته، آماده مى شديد تا وقت نماز فرا رسد، حال چه شد كه اين گونه وصيت مى كنيد؟!

سيد در پاسخ فرمود : آرى من علاقه مند به نماز بلكه عاشق نماز و راز و نياز با خالق خود بودم و از اين راز و نياز هم لذّت فراوان مى بردم، از اين رو هميشه قبل از فرا رسيدن وقت نماز لحظه شمارى مى كردم تا وقت نماز برسد و اين تكليف الهى را انجام دهم و به دليل همين علاقه شديد و لذّت از نماز، وصيت مى كنم كه تمام نمازهاى مرا دوباره بخوانيد زيرا تصوّر من اين است كه شايد نمازهاى من صد در صد خالص براى خدا انجام نگرفته باشد بلكه درصدى از آنها به خاطر لذت روحى و معنوى خودم به انجام رسيده باشد! پس همه را قضا كنيد چون اگر يك درصد از نماز هم براى غير خدا انجام گرفته باشد شايسته درگاه الهى نيست و مى ترسم به همين سبب اعمال و راز و نيازهاى من مورد پذيرش خداى منّان قرار نگيرد!

آرى! اشتغالات علمى و اجتماعى و سياسى او نه تنها جلوِ جلوه هاى عبادى و معنوى او را نتوانست بگيرد، بلكه او در اين ميدان هم گوى سبقت را از ديگران ربود والگو قرار گرفت.

اينجاست كه بايد گفت : او به راستى «مرتضى» و بحقّ «شريف» بود كه با گذشت زمان و ارائه كوششهاى افزون و حوادثى كه در زندگى او پيش آمد و سبب شد كه به نامها والقابى همانند : شريف مرتضى، علم الهدى، ذوالمجدين و ابوالثمانين مشهور گردد.

گروه فناوری اطلاعات پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

دانلود نرم افزار مادر پاکی ها

فروردین 9ام, 1394

صله ارحام وبرکات آن

فروردین 8ام, 1394

حضرت على و نهج البلاغه

فروردین 6ام, 1394

 

علاّمه مى گويد: «بشر عادى، نمى تواند به تمام ابعاد وجودى حضرت على (عليه السلام)معرفت پيدا كندچه آن حضرت سرشار از مناقب، معالى، علم، كرم، جود، شجاعت، رأفت، رحمت، شفقت و جميع مظاهر كرامت و كمالات انسانى است و اين كمالات، در حضرت امير (عليه السلام) به كامل ترين وجه وجود دارد. با اين همه، برخى از مخالفان، در گذشته و حال منكر اين مناقب شده اندهر چند در زمان كنونى، به دليل انتشار كتاب هاى بسيار درباره فضايل حضرت امير (عليه السلام)، به خصوص بعد از انقلاب اسلامى ايران، از شدّت مخالفت ها كاسته شده است و هر چند ما هنوز نتوانسته ايم، چنان كه بايد، به شناساندن آن حضرت همّت بگماريم.

بهترين راه شناساندن حضرت على (عليه السلام)، نشان دادن زندگى اوست كه شايسته است زير نظر متخصصان، آثارى دراين باره تهيه شود و در اختيار جهانيان قرار گيرد. بايد در هر بعد از ابعاد نامتناهى آن حضرت، به گونه اى علمى و تخصصى، بحث و تحقيق شودمثلاً درباره معرفى حضرت على (عليه السلام)به عنوان باب علم نبى (صلى الله عليه وآله)، مطالب بسيارى در دست است اما از همه بهتر، نهج البلاغه است زيرا اين كتاب، اثر خود حضرت امير (عليه السلام) است و گويايى بيشترى در نشان دادن مقامات كمالى و علمى آن حضرت دارد.

در باب كلمات قصار، توجه به سند و شواهد خارجى مهم است اما در باب خطبه ها، و به خصوص خطبه هاى طولانى و نيز خطبه هاى مربوط به جهان آخرت و صفات حق تعالى، شواهد داخلى كفايت مى كند. ممكن است برخى از مخالفان انتساب نهج البلاغه را به اميرمؤمنان(عليه السلام) انكار كنند. اين گروه، اگر مى گويند نهج البلاغه از حضرت امير نيست، جمع شوند و شبيه آن را بياورند. آن چه خدا درباره قرآن فرموده است، درباره نهج البلاغه نيز صادق است. آيا مخالفان مى توانند مثل نهج البلاغه بياورند؟

آيا كسى مانند آن حضرت، محرم اسرار بوده است. حضرت على (عليه السلام) اشاره مى كند كه ديگران گاه گاهى خدمت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)مى رسيدند و حتى سؤال كردن هم بلد نبودندولى وقتى آن حضرت به خانه مى آمد، خود ايشان اشتياق داشت كه به من علم ياد دهد و من هم حرص داشتم كه از پيامبر ياد بگيرم.

هر كس نهج البلاغه را به كار بندد و در راه تحصيل هدف عالى، از زحمت و فشار نترسد، خير دنيا و آخرت را جمع كرده است. نهج البلاغه، بعد از قرآن، معجزه دوم است. قرآن، معجزه حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) و نهج البلاغه، معجزه آقا اميرمؤمنان (عليه السلام)است. آيا مخالفان، كتابى همانند نهج البلاغه دارند كه عالم ماوراى طبيعت را با بيان قدسى و ربّانى خود شرح و بسط دهد؟ هزار كتاب را هم بياورند، جاى نهج البلاغه را نمى گيردچون اميرمؤمنان (عليه السلام) از روزى كه چشم گشود، در دامن پيغمبر (صلى الله عليه وآله) بود و تا آخرين لحظه حيات آن حضرت، از محضر او بهره گرفت.

نهج البلاغه از جهات گوناگونى، مايه باليدن و نازيدن شيعه است همان گونه كه ابعاد حضرت على (عليه السلام)نامتناهى است، نهج البلاغه نيز غيرمتناهى است.

مخالفان پس از گذشت حدود يك هزار سال از تأليف نهج البلاغه، هنوز مى گويند اين سخنان از حضرت على (عليه السلام) نيست بلكه از آنِ سيّدرضى يا سيّدمرتضى است چرا در اين يك هزار سال، نتواسته اند يك دهم نهج البلاغه را از خلفاى خود بياورند»؟

ترجمه ها و شروح نهج البلاغه

در ميان شروح نهج البلاغه، سه شرح ممتاز استشرح ابن ميثم كه براى شرح الفاظ نهج البلاغه خيلى ارزش داردولى كمتر به ادبيات و حديث و تفسير پرداخته است بر خلاف آن، شرح ابن ابى الحديد، هم تاريخ دارد، هم تفسير و هم ادبيات. اين شرح، از جهت جامع بودن، ممتاز است گرچه در شرح كلمات خود حضرت، به زيبايى شرح ابن ميثم نيست. شرح شريفى به نام منهاج البراعة از علاّمه حبيب الله خوئى هست كه از شرح هاى ديگر ارزنده تر است. كسانى كه معلومات اندكى دارند، بهتر است اوّل به مطالعه اين شرح بپردازند و بعد شرح ابن ابى الحديد را بخوانند و يا اين دو را با هم مطالعه كنندزيرا در شرح خوئى به اعتراض ها و انتقادهاى ابن ابى الحديد پاسخ گفته شده است اما متأسفانه مؤلف منهاج البراعة، فقط خطبه ها را شرح كرده است چون وقتى به آخر خطبه ها رسيده، از دنيا رفته است. اخيراً اين شرح به وسيله گروهى ديگر تكميل شده است كه ارزش قسمت هاى اصل اين شرح را ندارد و به استحكام آنها نيست».

گروه فناوری اطلاعات پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

 

سفارشات استاد

فروردین 5ام, 1394

عالم وارسته و ربانى آيت الله سيد عزالدين حسينى زنجانى‬‎خطاب به طلاب و روحانيون مى گويد:

«از مسائل بنيادى و اساسى علوم اسلامى، تقوى و رعايت سلوك شرعى است.

در باب عقل و جهل كتاب كافى مى خوانيم:

خطاب به داود رسيد كه اى داود!

ميان من و خودت قُطّاع الطريق را واسطه ننما.


داود تعجب مى كند و سؤال مى كند: قطاع الطريق چه كسانى هستند؟

خداى متعال وحى كرد: قطاع الطريق عبارتنداز:

علماء سوءكسانى كه علم را مقدمه دنيا قرار داده اند. اين ها راه را بر مردم مى بندند.

خلاصه آنكه اگر روحانى نخواهد در زمره «مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُو التَّوارة» باشد، بايد رابطه خود را با خدا حفظ و محكم كند و بايد كارى كند كه محبت دنيا در دل او نباشد كه فردا پيامد منفى نداشته باشد. در اينجاست كه معلومات درافشانى مى كند و انقلاب در خود و ديگران پديد مى آورد. اين همه كتاب قبل از انقلاب نوشته شده و حرف ها به ميان آمد چندان تأثيرى نكرد, اما يك نفر به نام امام خمينى(ره) پيدا شد كه واقعاً باتقوى بود، حرف ها باروش بود و اين گونه مردم را تغيير داد.

روحانى واقعى در مردم بسيار تأثير مى گذارد و اولين شرط، باور و تعيين خود شخص است و بعد هم استقامت ايشان، شجاعت و روشن بينى ايشان، ايمان جوشان و نفس گرم ايشان. چه حركتى در مردم مرده دل آفريد...

بالاخره با تهذيب نفس است كه طلبه انقلاب آفرين مى شود و در روحانيت مردم انقلاب ايجاد مى كند.»1


1. مجله حوزه، ش 24، ص 35 و ص 36.

پایه‌های شکل‌دهنده‌ی هندسه‌ی نظام اسلامی

فروردین 5ام, 1394

دانلود نرم افزار دسکتاپی تقویم شمیم یار تقويم 94

فروردین 1ام, 1394

نرم افزار دسکتاپی تقویم شمیم یار 93 ✿ تقويم 94 را دریافت کنید.

هزینه استفاده از این نرم افزار هدیه 14 صلوات

به روح مطهر بانوی دو عالم ،

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد.

معرفی نرم افزار شمیم یار 1394

نرم افزار تقویم شمیم یار به عنوان اولین تقویم کاملاً مذهبی دسکتاپی در فضای مجازی ، توسط انجمن گفتگوی دینی وابسته به مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با محتوایی جامع و مفید طراحی و چند سالي است که به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
با استقبال گسترده و چشمگیر کاربران فضای مجازي، حدود 200 هزار نسخه از این تقویم زیبا و کارآمد در سال 91 و بيش از 320 هزار نسخه در سال 92 و 600 هزار نسخه در سال 93 فقط از طریق سایت انجمن گفتگوی دینی دانلود گردیده است.
همچنین اکثر سایت های بزرگ دانلود نرم افزار ، سايتهاي مهم ديني ، وبلاگ ها و فروم های دینی و مذهبی اقدام به انتشار این نرم افزار نموده اند که از آمار دانلود نرم افزار در آنها اطلاع دقيقي در دسترس نيست.
لذا بر آن شدیم برای سال 1393 شمسی ، ضمن تلاش گسترده و استفاده از نیروهای متخصص و به کارگیری دانش کارشناسان فنی و دینی، تقویمی با محتوای جامع تر ، مفیدتر و با امکانات ویژه در اختیار علاقمندان قرار دهیم.
همچنين با توجه به تماس ها و پیام های الکترونیکی بسیار زیادی که دریافت کردیم، اوقات شرعی را از 310 شهر کشور به بيش از 1200 شهر کشور افزایش داده و همچنین به دلیل استقبال عزیزان فارسی زبان خارج از کشور، اوقات شرعی بیش از 2500 شهر خارج از کشور را نيز تهيه و به تقویم اضافه نموديم.
امکانات اين برنامه عبارتند از : تقويم روزانه و ماهانه به همراه رويدادهاي ملي و مذهبي ، هر روز شامل محتواهايي در قالب قرآن ، اهل بيت ، حديث ، احکام ، شهدا ، مشاوره و تربيت ،نمايش اوقات شرعي و يادآوري و پخش اذان ، اعمال عبادي، امکان ثبت يادداشت روزانه ، امکان ثبت يادآوري ، ويترين نرم افزارهاي انجمن گفتگوي ديني ، پيامک پاسخگو و تازه هاي سايت
از امکانات جديد این برنامه می توان به نمایش خورشيد و هلال واقعي ماه در گوشه دسکتاپ، امکان تعويض تم صفحه اصلي، امکان انتخاب سه اذان متفاوت براي صبح، ظهر و مغرب ، بهبود سرعت و عملکرد تقويم،تغییر نمایش نمای دسکتاپی تقویم ، امکان غیرفعال کردن پخش صوتی اذان ، نمایش تقویم ماهانه در یک نگاه در گوشه دسکتاپ و ... اشاره کرد.
امیدواریم با استفاده از این محصول و رضایت داشتن از آن ، ضمن دعای خیر برای همه دست اندرکاران تولید این نرم افزار ، در انتشار رایگان آن بین دوستان و آشنایان خود و در مدارس و دانشگاه ها و ... کوشا باشید.

قابلیت های تقویم شمیم یار:

نمایش تقویم به صورت روزانه با قابليت جابجايي بين روزها
نمایش تقویم شمسی ، قمری يا میلادی و اوقات شرعی در کنار دسکتاپ ويندوز
نمایش کامل رویداد های ملی و مذهبی و میلادی (جامع تر از تقويم هاي رسمي)
نمايش تقويم گرافيکي با طرح جدید مناسبتی ماهانه با قابليت مشاهده رويدادهاي هر روز
نمایش اوقات شرعی روز برای شهر دلخواه با قابلیت نمايش و چاپ اوقات شرعي کل سال
پخش اذان در هنگام اذان به صورت خودکار با قابلیت انتخاب 18 اذان دلخواه
هشدار دهنده اذان با قابليت تنظيم بين 1 تا 30 دقيقه قبل از اذان
هر روز حاوي آيات گلچين شده قرآن کريم همراه با ترجمه و پخش آنلاين و تفسير
هر روز حاوی مطالب اهل بیت علیهم السلام جهت شناخت زندگی ائمه اطهارعلیهم السلام
هر روز حاوي يکی از احاديث زیبای معصومین همراه با ترجمه
هر روز حاوي یکی از احکام شرعی با نظر مراجع مختلف
هر روز حاوي يکي از جملات زيباي شهدا ، وصيتنامه ، خاطره و ...
هر روز حاوي مطالب مشاوره و تربيتي کاربردی برای همه اقشار جامعه
هر روز حاوي يک بيت شعر پيرامون امام زمان(عج) به علاوه یک صوت مهدوی در روزهای آدینه
نمایش اعمال عبادی سال (ذکر ادعیه و نماز و اعمال مخصوص مناسبت ها)
امکان ثبت یادآوری برای روزهای دلخواه جهت هشدار دادن به شما
امکان ثبت یاداشت های روزانه در هر روز دلخواه

اجراي خودکار تقويم با هر بار اجراي ويندوز بدون ايجاد کندي در سيستم
قابليت پنهان کردن تقويم و استفاده مجدد در هر بار نياز تنها با يک کليک
نمایش خودکار سر خط مطالب و رویدادهای هر روز بدون باز کردن تقویم
امکان ارسال پرسش های دینی و دریافت جواب به صورت پیامک
امکان جستجوی پرسش و پاسخ در جستجوگر جواب
نمايش تعطيلات رسمي با رنگ و آيکون مشخص
نمایش تازه های انجمن گفتگوی دینی در حالت آنلاین

معرفی مراکز پاسخگو جهت دريافت هر گونه مشاوره و معرفی تولیدات انجمن گفتگوي ديني
قابلیت های اضافه شده در نسخه جدید :
اضافه شدن اوقات شرعی 1200 شهر مختلف ایران
اضافه شدن اوقات شرعی 2500 شهر خارج از کشور
نمايش خورشيد و هلال ماه واقعي در گوشه صفحه ويندوز

ظاهر کاملا متفاوت با قابليت انتخاب دو پوسته گرافيکي متفاوت براي تقويم
اضافه شدن بخش ويترين جهت سهولت در يافتن و اجراي ساير نرم افزارهاي انجمن
قابليت انتخاب اذان هاي جداگانه براي صبح، ظهر و مغرب
قابليت تنظيم نمايش تقويم دسکتاپي در راست يا چپ صفحه
رفع مشکل نمایش فايل Downloader در ويندوز سون

مرکز ملی پاسخگویی
به مسائل دینی

مفاتیح صوتی باب النعیم 2 - اندروید

فروردین 3ام, 1394

مفاتیح صوتی باب النعیم مفاتیح صوتی باب النعیم

 1. محتوای مورد نظر خود را انتخاب و فایل مربوط به آن را دانلود نمایید.
 2. پس از اتمام دانلود، فایل را از حالت فشرده (zip) خارج نمایید. (می بایست یک پوشه به نام BabonNaeim_Data داشته باشید)
 3. پوشه مذکور را بر روی پوشه ای به همان نام در حافظه داخلی یا مموری کارت گوشی خود کپی نمایید. (در صورت پیامی مبنی بر وجود پوشه آن را تایید نمایید)

ویژگی های ارائه شده در نسخه 2:

 • ارائه کليات مفاتيح الجنان به همراه ترجمه و صوت
 • امکان استفاده از صوت چندين مداح در ادعيه و زيارات معروفه
 • نمايش همزمان متن وترجمه
 • امکان شرکت در ختم ذکر آنلاين
 • جستجو در متن و ترجمه و عناوين فهرست
 • نمايش اطلاعات در دسته بندي هاي مجزا جهت دسترسي سريعتر
 • ارائه اعمال روزانه مطابق با تقويم قمري
 • امکان دريافت اطلاعيه ها و اخبار  آنلاين
 • امکان درج يادآوري در مــتن بصورت نامحدود
 • امکان ايجاد فهرست شخصي از ادعيه و زيارات مورد نظر

پيشگامان موج تلفن همراه